ZNOVUZRODENIE  Hlohoveckého zámku
N
adväzujúci a aktualizujúci materiál z augusta 2002

AZS pre občanov (nielen) Hlohovca
Projekt využitia Hlohoveckého zámku v rámci systému regionálnych činností
Centra pre obnovu historických pamiatok Slovenska AZS
(krátka informácia)

Projekt prestavby sociálno-ekonomickej štruktúry obyvateľstva
v regióne OPONICE (Krátka informácia)

Pokúsili sme sa získať pre AZS nové sídlo (Ponuka AZS spracovaná na základe ponukového konania Slovenského rozhlasu)

 


(c) AZS, október 2001