Aristokratické združenie Slovenska

Pomôžte nám zmeniť svet!

Kde žijeme
Konzumné bohatstvo a bieda ducha. Beznádej sebauplatnenia pre slabších. Nečestnosť a podvody.
Drzosť
a arogancia, prerastajúca do násilia. Prekvitajúca byrokracia, nevraživosť.
Z médií sa na nás sype “kultúra vyvolených”, ktorá sa stáva vzorom pre čoraz viac ľudí, žiaľ, aj mladých.
Česť, zodpovednosť a spoľahlivosť - čo to je?
Sporadické pokusy niečo zmeniť sa stretávaju so zhovievavým úsmevom vplyvných.
 

Čo ponúkame
Zmysluplné a tvorivé prostredie, v ktorom stretnete príjemných ľudí podobných záujmov a zmýšľania. Pozitívnu, prirodzenú atmosféru. Klub AZS je priestor, kde môžete rozvinúť svoje vlastné záľuby a posunúť ich na vyššiu úroveň, dať im nový zmysel.

Koho radi uvítame
Najmä šľachtických potomkov (nie je podmienkou), u ktorých chceme prebudiť pocit zodpovednosti. Veríme, že práve Vy máte najväčšie predpoklady uskutočniť ciele, za ktoré bojovali Vaši predkovia.
Máme radi aktívnych cieľavedomých ľudí, ktorí sa nezľaknú ani drobných neúspechov.
Ak takými ste, nájdete u nás sebarealizovanie na celý život.
Sami veľa nezvládneme. Ale spolu s Vami to bude určite jednoduchšie.

Čo je naším cieľom
Prostredníctvom našich programov a projektov oživujeme a šírime hodnoty, ktoré uplynulý režim zničil a o ktoré dnešná konzumná spoločnosť nemá záujem.
Šľachta je symbolom šľachetnosti. Preto je naším hlavným cieľom obnova šľachtického stavu - spoločnosti ľudí, ktorí sa neboja prevziať na seba zodpovednosť za presadzovanie etických princípov v osobnom i profesnom živote.
Vychovávame ľudí, pre ktorých je prirodzené nielen brať, ale i dávať. Ochotných pomáhať hoci aj bez nároku na odmenu.
Dokazujeme, že sme hodní šľachtickej cti a dôstojnosti. A dokazujeme, že šľachta je dôstojným a potrebným elementom ľudskej spoločnosti.

Prečo AZS
Ako jediná organizácia na Slovensku má právo potvrdzovať oprávnenosť používania šľachtických titulov a erbov. Je zastrešená vlastným suverénnym Kniežacím Dvorom, najvyššou šľachtickou inštanciou na Slovensku. Ak siahneme do histórie, aristokracia predstavovala vždy silu, ktorá riadila a udržiavala spoločnosť tak, aby prosperovala. Pre dobro národa. Aby ľudia žili na takej úrovni, akú si zaslúžia svojou pracovitosťou, vedomosťami a umením. Takúto tradíciu mienime zachovať.

AZS február 2006