Majáles v Domove sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti KAMPINO

Nečakaný úspech príspevku AZS na Seminári o genealógii a heraldike,
prednesený na pôde Matice slovenkej dňa 6.9.2001 Hlavou AZS.

 


(c) AZS, október 2001