Aristokratické združenie Slovenska

2 % 2022

Milí priatelia, priaznivci a dobrodinci!

     AZS od roku 2012 nie je prijímateľom 2%-nej dane. Myslíme si, že na Slovensku je veľa organizácií, ktorým sa peniaze z 2 % daní zídu oveľa viac. Venujte, prosím, Vaše 2 % práve im, veríme, že sa rozhodnete správne.

     V AZS pracujeme na mnohých všeobecne prospešných projektoch a programoch. Môžete nás podporiť pri ich tvorbe priamym darom či príspevkom. Pripravili sme pre Vás QR-kód, ktorý Vám uľahčí operáciu, ak používate na bankové operácie smartfón. Vyskúšajte, vopred ďakujeme!

     QR-kód má preddefinovanú väčšinu parametrov, preto je potrebné pred potvrdením platby ich najskôr upraviť:

     Parametre platby:

  • Účet príjemcu: SK84 7500 0000 0005 8479 2813
  • Dátum splatnosti: 31.01.2022 (určite zmeniť)
  • Suma: 100,00 € (upraviť podľa želania)
  • Účel platby: Clenske AZS/Dar AZS (ponechať Dar, príp. doplniť účel)
  • Referencia: (napr. Vaše meno, nepovinný údaj)

     Jedným z programov je program nášho vzdelávacieho centra - vzdelávacie kurzy PRESTIGE AZS, určené pre budúcich džentlmenov a dámy. Program PRESTIGE AZS má za cieľ prehĺbenie vzťahu človeka k človeku, ku kultúrnemu dedičstvu, je zameraný na zvýšenie úrovne spoločenského prejavu, vystupovania, správania sa, následné zvyšovanie sebadôvery a kultivovanosti osobného prejavu, osvojenie si zásad etiky, emočnej inteligencie, asertivity a z toho vyplývajúce zlepšenie vzťahov k okoliu, postupné zlepšovanie ľudskej spoločnosti. Program PRESTIGE AZS je určený pre všetkých: pre deti, mládež i dospelých. 

     V rámci projektu PRESTIGE AZS sme chceli koncom minulého roka odštartovať Zážitkový kurz etikety pre deti a rodičov
Všeobecné zdravotno-spoločenské opatrenia nám zabránili jeho spusteniu. Uhradené účastnícke poplatky boli, samozrejme, v plnej výške vrátené. V rámci spätnej väzby od prihlásených aj záujemcov, ktorí si kurz nezakúpili, bola relatívne vysoká cena. A to napriek tomu, že lektori chceli poskytnúť svoje vedomosti a zručnosti bez nároku na odmenu. Vieme, že ubytovanie v kaštieli je položka vysoká sama osebe. Preto akákoľvek podpora vo forme darov od Vás nám umožní dovoliť znížiť cenu kurzov na takú úroveň, aby bola prijateľná aj pre menej sociálne zabezpečených záujemcov. 

     Pripravujeme aj ďalšie, rozsahom a ambíciami oveľa väčšie projekty, o ktorých zatiaľ nehovoríme, kým nebudeme mať podrobne spracovaný obsah. Príprava taktiež vyžaduje veľa času a spočiatku aj finančných prostriedkov, ktorých príjem nás do určitej miery limituje. Nosným prvkom projektu bude láska. Naučíme ľudí, ako ju v sebe nájsť, pestovať, šíriť, nakaziť ňou svoje okolie, prostredie, v ktorom žijú.

     Vaše prípadné otázky nám môžete zasielať e-mailom (azs zavináč tsa.sk), Whatsapp-om (0915 422 602), či Messengerom na našej FB stránke.

Čo je to šľachetnosť? Keď niečo robíme nezištne. Keď zabudneme na otázku, "Čo za to?". 
Keď nečakáme odmenu. Vtedy sme lepší! Naozaj lepší než tí druhí.
Aj Vy môžete byť lepší! Začnite hoci tým, že nám pomôžete napĺňať naše ušľachtilé ciele.

Veríme vo Vašu šľachetnosť.
Ďakujeme Vám!

AZS február 2022