Mohli by ste mi napísať, ako sa môže niekto stať členom AZS?
S pozdravom, Miriam P.

             O členstve v AZS pojednáva Hlava 3 Stanov AZS, ktoré nájdete na našej stránke. O právach a povinnostiach členov hovorí Hlava 4.
            Pokiaľ sa niekto chce stať členom AZS, odporúčame mu podrobne sa oboznámiť najmä zo Stanovami AZS a s Deklaráciou Hlavy AZS. Rovnako prospešné je prečítať si celú našu web-stránku, keďže na nej uverejňujeme všetky najdôležitejšie informácie, ktoré podávajú celkový obraz o našej činnosti.
            Členstvo v AZS sa musí pre človeka stať celoživotným mravným záväzkom. Pokiaľ sa človek nadchne ideami uvedenými v našich Stanovách a plne súhlasí s ich znením, je pre vstup do AZS potrebné, aby svoju vôľu prejavil najprv písomne - mailom alebo poštou na adrese:
                    Aristokratické združenie Slovenska
                    J. V. Knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, CSc.
                    Hlava AZS
                    Novosvetská 12,
                    811 06 Bratislava 1,
kde sa v stručnosti predstaví a požiada o audienciu (navrhne možný termín). Nasleduje osobný rozhovor, kde sa upresnia aj tie otázky, ktoré nie sú zverejnené na internetových stránkach. V rámci rozhovoru sa dohodne aj ďalší postup.


Vážený pán doktor, ako by som mal oslovovať Hlavu AZS, aby som sa nedopustil "faux pas"?
            Často narážame na problém, že sa niektorí boja používať šľachtické tituly, alebo k nim prislúchajúce oslovenia. Tak ako veľvyslancom prislúcha oslovenie "Excelencia", tak napr. suverénnemu kniežaťu patrí "Výsosť", a napr. prezidenta republiky nie je vhodné oslovovať "pán inžinier", aj keby ním bol. Sú to oficiálne oslovenia, hoci pre bežného človeka neobvyklé, no v diplomatickom svete je to úplne bežné. Práve neznalosť a nepoužívanie titulov a k nim prislúchajúcich oslovení sa považuje za etický priestupok, ktorým sa môžete veľmi ľahko spoločensky znemožniť. Preto ak budete Hlavu AZS a členov jeho rodiny oslovovať "Vaša Výsosť", určite tým nič nepokazíte. (Z hľadiska slovenčiny je trošku nedomyslené oslovenie "pán Knieža", keďže knieža je stredného rodu, čo spôsobuje pochybnosti o správnosti tohto oslovenia. Aj z toho dôvodu odporúčame radšej si zvyknúť na "Výsosť", alebo i "Excelenciu", hoci "Excelencia" je širšie oslovenie, vhodné skôr pre niektoré štátnické osoby.)
            S úctou, Knieža Dr. Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, doyen AZS


Pozorne som si prečítal Vašu stránku, kde som sa dozvedel, že niektorý text môžem kopírovať len s Vaším súhlasom. Ja som si však predtým otvoril jednu stránku, kde boli stanovy AZS a tú som si skopíroval, aby som si ju mohol v kľude prečítať. V tej dobe som nevedel, že bez vášho súhlasu to nesmiem kopírovať...
S úctou, Ing. Jaroslav F.
            Každý si môže pre vlastnú potrebu skopírovať čokoľvek (i video i CD, či nejakú knihu). Trestné však je, ak kópiu produktu, chránenú copyrightom, alebo i jeho časť, nejakým spôsobom použije na vlastné obohatenie, prípadne obohatenie tretej osoby (myslí sa tým finančné obohatenie). Teda ak si kopírujete, alebo tlačíte naše internetové stránky, nemôžeme proti tomu nič namietať, naopak sme radi, ak sa o to zaujíma čoraz viac ľudí.


Láskavo prosím o informáciu, či dokážete zistťi korene (rodokmeň), ak si myslím že môj predok patril k šľachtickému stavu, ale mám k tomu iba ústne informácie a nepodarilo sa mi v pozostalosti nájsť žiadne dokumenty.
S pozdravom, MUDr. R. B.

            Naše Medzinárodné genealogické a heraldické centrum AZS poskytuje aj služby v oblasti zostavovania rodokmeňov, a to buď pre členov AZS, alebo pre záujemcov o členstvo v AZS, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v Stanovách AZS a prechádzajú i "sitom" Deklarácie Hlavy AZS o obnove aristokracie.
            Každé takéto vyhľadávanie koreňov vyžaduje pozbierať čo najviac zachovaných dokladov ale i ústnych informácií, ktoré sú mnohokrát obzvlášť cenné. Na zahájenie takéhoto genealogického prieskumu je potrebný predbežný osobný rozhovor, kde sa stanovia ciele prieskumu. Pre Vašu predstavu o cenách: priemerné náklady sa môžu pohybovať v rozmedzí 8000,- až 30.000,- Sk, pokiaľ nie je potrebné vycestovať do zahraničia. V tejto cene je zahrnutý pracovný čas genealóga, cestovné a ubytovacie náklady a náklady na vystavenie potrebných dokladov.
            Cena sa kalkuluje na základe skutočných výkonov a nákladov. Dĺžka prieskumu sa môže pohybovať od niekoľkých mesiacov po niekoľko rokov.
 

Vaše ďalšie otázky nám môžete zasielať na našu mailovú adresu: azs@tsa.sk


(c) AZS, júl 2003