AZS v médiách... Rádio Slobodná Európa (júl 2005)

Aristokrati

            Aristokratické združenie Slovenska sídli v privilegovanej štvrti Bratislavy. No spomedzi obyvateľov starých budov nik okrem Kniežaťa Juraja Radziwill-Anoškina nemá akýkoľvek vzťah k tejto organizácii. Možno len málo z nich vôbec vie, že v ich blízkosti býva potomok troch významných aristokratických rodov - Radziwillovcov, Voroncovcov a Anoškinovcov, ktorý sa rozhodol oživiť aristokratické tradície na Slovensku.

            Knieža Juraj Radziwill-Anoškin, ktorý je Hlavou AZS, zdôrazňuje, že vznik tejto organizácie v roku 1998 bol reakciou na masové "rozmnožovanie lžišľachticov" v krajine. "Po roku 1989, odkedy bolo možné obnovovanie šľachtických titulov, sa objavilo toľko falošných aristokratov, že to jednoducho vyzeralo smiešne. Každý chcel byť šľachticom. Začali sa vydávať erby, kupovať tituly, čomu sa okolitý svet smial. Preto som sa rozhodol zaviesť v tom všetkom poriadok," hovorí Knieža.
   
         Vábeniu pripísať si k svojmu menu šľachtický titul podľahli viacerí Slováci. Nevyhli sa tomu politici, biznismeni, či verejní činitelia, ktorí si skrášlili svoje vily rôznymi "erbami". Avšak podľa Kniežaťa Radziwill-Anoškina titul, ktorý nie je zaregistrovaný v šľachtickom registri niektorého suverénneho dvora, nie je skutočný a pravými šľachticmi nie je uznávaný.
   
         "Predvádzanie svojich titulov a mien však nie je cieľom šľachtictva. Ako nám dokumentuje história, mnohí predstavitelia tejto spoločenskej vrstvy vniesli obrovský vklad do rozvoja spoločnosti, súc jeho hybnou silou," povedal Knieža.
   
         Podľa Kniežaťa Juraja Radziwill-Anoškina najväčšie škody aristokracii spôsobili komunisti. Preto je dnes jednou z absolútne nepriechodných bariér v procese priznania šľachtického titulu "komunistická minulosť" uchádzača - potomka bývalých šľachticov.
   
         "Priznanie šľachtica je proces zložitý a prísny. Všetka dokumentácia, ktorá je predložená Aristokratickej Rade AZS, sa preveruje v archívoch. Zvláštnu pozornosť venujeme minulosti človeka počas éry komunizmu. Samotným členstvom v Komunistickej strane boli porušené šľachtické princípy, čo má za následok nezapísanie uchádzača do Šľachtického registra Kniežacieho Dvora," rozpráva Knieža

            Podľa názoru odborníkov, história slovenského šľachtictva je špecifická. V dobe, keď Slovensko bolo súčasťou Uhorského kráľovstva, u nás väčšinou žili drobní šľachtici - zemania. Hovorí doktor historických vied, profesor Richard Marsina: "Zemania boli najnižšou vrstvou šľachtictva. Často mali len 2 až 3 poddaných. Zemania sami viedli domáce hospodárstva, či pracovali na poliach. Preto o slovenskej aristokracii v plnom význame tohto slova sa nedá celkom hovoriť," tvrdí Richard Marcina.

            Tak či tak, o opodstatnenosti jestvovania šľachtickej organizácie knieža Radziwill-Anoškin nepochybuje. "AZS je organizácia, ktorá zjednocuje šľachticov z celej Európy. V našom prípade ide prevažne o šľachticov, ktorí sú nejakým spôsobom spojení so Slovenskom. Dnes ich je okolo 40. Mnohí z nich pochádzajú z rôznych krajín: Belgičania, Rakúšania, Maďari, Nemci, Ukrajinci."

            V preklade "aristokrat" znamená "najlepší z najlepších". Na to, aby sa ním človek stal, nie je hlavnou podmienkou rodový šľachtický pôvod. Podľa názoru niektorých pozorovateľov cieľ Aristokratického združenia Slovenska, ktoré vychádza z vytvorenia novej slovanskej aristokracie, obnovujúcej a rozširujúcej tradície slovanstva, si zasluhuje pozornosť. "Napokon, nehovoríme predsa len o šľachtických tituloch," hovoria aristokrati.

Ina Zemská
preklad z ruského jazyka: Juraj Radziwill-Anoškin, jun.

AZS
© AZS, február 2006