AZS v médiách... Nový deň (26.1.2004)

Šľachtická prísaha na obradný meč

            BRATISLAVA - Slovensko má od soboty desať nových šľachticov. Ich prijatím do svojich radov začala aristokracia pôsobiaca na Slovensku, ktorú reprezentuje Aristokratické združenie Slovenska (AZS), písať svoju novodobú históriu. Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, ale aj v dejinách slovenského národa Kniežací Dvor AZS slávnostne potvrdil v bratislavskom Mirbachovom paláci desiatim adeptom šľachtické tituly. Súhlas s ich navrátením šľachtického titulu musel dať šéf (Hlava) združenia Knieža Juraj Radziwill-Anoškin, pochádzajúci zo slávneho poľsko-litovského rodu Radziwillovcov, ktorý má svoje korene v 14. storočí. Desať potomkov významných šľachtických rodov zložilo slávnostný šľachtický sľub a prísahu na obradný meč. Šľachtic má byť čestný, šľachetný a veľkorysý, skromný a statočný, humánny, obetavý a nadšený "pre vysoké aristokratické ciele celkovej obrody spoločnosti", a to bez ohľadu na svoje finančné a materiálne zabezpečenie.

 TASR

AZS
© AZS, február 2006