AZS v médiách... Národná obroda (26.1.2004)

Text pod foto

Slovensko má desa nových šžachticov. Knieža Juraj Radziwill-Anoškin pochádzajúci zo slávneho požsko-litovského rodu Radziwillovcov "pasoval" do šžachtického stavu aj Alicu Pongráczovú-Hornungovú.

Foto TASR/Pavel Neubauer

AZS
Š AZS, február 2006