AZS v médiách... NRádio TWIST - Žurnál (24.1.2004)

V Bratislave sa dnes zišla aristokracia z celého Slovenska

Z. TICHÁ, moderátorka: "V Mirbachovom paláci v Bratislave dnes zasadala Aristokratická rada Slovenska. Prijímala nových členov. Celé stretnutie zavŕšil nobilitačný akt. V rámci neho hlava Aristokratického združenia knieža Juraj Radziwill- Anoškin obnovil alebo potvrdil šľachtický stav potomkom slávnych šľachtických rodov. Tí položením ruky na kríž obradného meča verejne prisahali, že vždy a všade dodržia šľachtický sľub."

Z. GOLIANOVÁ, redaktorka: "Dnešný slávnostný akt považujú členovia združenia za historický medzník v renesancii slovenskej šľachty. O Aristokratickom združení, ktoré má k dnešnému dňu približne 40 členov, hovorí jeho hlava knieža Juraj Radziwill-Anoškin:"

J. R. ANOŠKIN: "Hlavnou aktivitou je obnova šľachtického stavu na to, aby tí šľachtici, ktorí sú šľachticmi nielen rodom, ale aj šľachticmi ducha, mohli svoje schopnosti a vlastnosti účinnejšie prejaviť práve prácou pre spoločnosť."

Z. GOLIANOVÁ: "Členovia združenia podľa štatútu dobrovoľne berú na seba bremeno pokračovať v náplni odkazu svojich predkov, viesť ľudí okolo seba k oživeniu dnes takmer zabudnutého pojmu cti. Noví členovia, ako aj kandidáti na šľachtický titul dnes zažili veľkú chvíľu."

Oslovení: "Z počutia od svojich starých rodičov som vedel, že kdesi tie aristokratické korene sú, no tak som sa do toho pustil, a dopadlo to úspešne. Našiel som ten pôvod a som rád, že je to tak. Je to pre mňa veľká chvíľa, ktorá ma zaväzuje. Ťažko opísať pocity."

Z. GOLIANOVÁ: "Zaväzuje k čomu?"

Oslovený: "Morálka, etika a česť."

Z. GOLIANOVÁ: "Aristokrat je človek, ktorý je registrovaný v niektorom kniežacom alebo kráľovskom dvore. Prvé registrácie boli práve dnes."

 J. R. ANOŠKIN: "Dnešným dňom vlastne prijímam týchto ľudí do šľachtického stavu, obnovujem alebo potvrdzujem ich šľachtický pôvod, a dávam pokyn šéfovi Heraldickej kancelárie na to, aby zariadil všetko pre registráciu v šľachtickom registri."

Z. GOLIANOVÁ: "Po zápise do šľachtického registra nasleduje ceremónia spojená s ekumenickou omšou, na ktorej sa odovzdávajú erbovné šľachtické listy. Podľa štatútu, ktorý schválilo ministerstvo vnútra, je len Aristokratické združenie Slovenska kompetentné dávať certifikáty a potvrdzovať oprávnenosť používania šľachtických titulov."

Zuzana Golianová

AZS
© AZS, február 2006