AZS v médiách... Slovenka č. 47/2001 (19.11.2001)

Dvadsať rokov na zmenu
            Keď pred troma rokmi vzniklo Aristokratické združenie Slovenska, mnohí krútili hlavou a návrat (ne)existujúcej slovenskej šľachty považovali za ďalšiu snahu vytvoriť ďalšiu elitu, uzatvorenú skupinu... Združenie si však stanovilo úplne iné ciele: vytvorenie mostu medzi východnou a západnou aristokraciou, osvetovú činnosť, rozvoj remesiel a umenia, obnovu historických a kultúrnych pamiatok...

AZS - altánok Hlohoveckého zámku
Altánok pri Hlohoveckom zámku

          "Vždy keď vznikne niečo nové, nasledujú pozitívne i negatívne reakcie," reaguje Knieža Juraj Radziwill-Anoškin junior, doyen Aristokratického združenia Slovenska, v "civile" stavebný inžinier. "Sme veľmi prekvapení, ale nijaké záporné ohlasy sme nezaznamenali, ani obviňovanie z akéhosi elitárstva. Naša, slovenská, či skôr východoeurópska aristokracia má jednu spoločnú črtu – väčšinou nevlastní veľké majetky, ako je tomu na západe."
            Podľa Hlavy združenia, Jeho Výsosti Juraja Radziwilla-Anoškina seniora, najvyššieho predstaviteľa AZS, práve z tohto vyplýva filozofia našej aristokracie, ktorá na prvé miesto kladie bohatstvo duševné, rozvíjanie samého seba: "Zatiaľ sme úplne na začiatku a snažíme sa, aby osveta prenikala postupne do čo najširších vrstiev. Nejde o prezentáciu nás, ako aristokracie. Nie sme ani politickou stranou a politiku považujeme za otázku snahy o vyniknutie menšej skupiny ľudí, ktorá má za cieľ dostať sa k moci. To je vlastne zmysel politického života."

            Práca združenia má jediný cieľ – ten istý ako v minulosti – pomáhať ľuďom. Riadiť sociálne alebo ekonomické štruktúry možno iba ako organizovaná skupina. "Vytiahnuť z vrecka tisíc korún nemá význam," upozorňuje Knieža Juraj Radziwill-Anoškin senior. "Sociálna devastácia u nás potrebuje zmenu. Kto však môže robiť zásahy do sociálnej alebo ekonomickej štruktúry našich ľudí? Je taká politická strana? My sme ju nenašli. Ďalšou organizovanou silou je cirkev, ktorá dokázala kedysi ovládať morálku a myslenie ľudí a dávala im určité hodnotové kritériá. Po päťdesiatročnej devastácii nemá síl realizovať rozsiahle hospodárske reformy, a ani to nie je jej úlohou.
            V histórii vždy sociálno – ekonomickú štruktúru utvárala šľachta. Dnes si to uvedomuje málokto – päť desaťročí sa opakovalo, že šľachta bola privilegovaná skupina, ktorá zdierala poddaných. Fakty, že trebárs umelecké či architektonické skvosty by bez jej pričinenia nikdy neuzreli svetlo sveta, prehlušili rozprávky o pánoch a pandúroch.

            Z pofidérnej istoty socializmu boli naši ľudia hodení do surového kapitalizmu a mnohým to vzalo pôdu pod nohami. Sú ešte schopní sa „chytiť“? Strnuli v určitej póze... Najvypuklejšie to vidieť v regiónoch, kde panuje nízka životná úroveň a vysoká nezamestnanosť. Združenie preto vypracovalo „Projekt prestavby sociálnej a ekonomickej štruktúry slovenského vidieka“, vlastne plán premeny sociálnej, a s ňou súvisicej ekonomickej štruktúry vybraných regiónov. Cieľom je zastaviť úpadok vidieka - vytvoriť miestne pracovné príležitosti, aby ľudia nemuseli za prácou cestovať. Centrom spoločenských a ekonomických aktivít sa stane vybraný historický objekt, ktorý bol v minulosti riadiacim a kultúrnym centrom oblasti. AZS ho zrekonštruuje, a tak dá základ vzniku spoločenských, kultúrnych i rekreačných aktivít.

      AZS - park v Hlohovci
Anglický platanový park pod Hlohoveckým zámkom patrí
k najväčím v Európe.

             "Treba pochopiť, že to, čo robíme, nám neslúži ako zdroj príjmov," upozorňuje Knieža Juraj Radziwill- Anoškin senior. "Môžem to ilustrovať príkladom Apponyiovského kaštieľa v Oponiciach. Ešte stále prebiehajú nekonečné úradné rokovania o vlastníctve kaštieľa, bez ktorého nemôžeme projekt rozbehnúť. Chceme, aby sa do realizácie projektu zapojilo čo najviac ľudí. Predpokladáme maximálne využitie domácich pracovníkov, remeselníkov a technikov. Vytvoria sa nové pracovné príležitosti, obnovia tradičné ľudové remeslá. Projekt uvažuje aj o obnovení cechových živností. Máme šikovných ľudových umelcov, ale kto o nich vie? Vždy, keď objavíme nejakého naslovovzatého majstra svojho remesla, natíska sa otázka, prečo nemá svoj vlastný cech a učňov, žiakov, ktorí by v tejto tradícii pokračovali?"

AZS - Apponyho knižnica
Kedysi svetoznáma knižnica Apponyiovského veľkého 
kaštieľa v Oponiciach

            Kaštieľ by mal patriť združeniu, ale pre ľudí nebude uzatvorený - práve naopak. Plány zahŕňajú aj zariadenia, ktoré budú môcť využívať. "Alfou a omegou projektu je zabezpečenie odbytu," pokračuje hlava AZS. "Prv, než sa dopracujeme k zakladaniu cechov, treba začať "od podlahy." Obecná rada by mala vytipovať ľudí, schopných pripraviť priestory na ubytovanie. My, organizátori, budeme úroveň ubytovania prísne kontrolovať, ale príjem budú mať ľudia, ktorí sa na to podujmú. My im zabezpečíme potrebný odbyt práce. V prípade, že záujem bude stúpať, príde do úvahy aj otázka stravovania. Zasa – z miestnych zdrojov..."
            Obdobný projekt sa úspešne rozbieha v Hlohovci. Podmienky sú tam odlišné, je to väčšie mesto, teda aj sociálna štruktúra je odlišná, ale na projekt sa vzťahujú tie isté pravidlá. 

Podľa Kniežaťa Juraja seniora nejde o sci-fi: "Len čo ľudia začnú zarábať peniaze, rozbehne sa ubytovanie, turistika, služby, ľudia začnú bohatnúť a mať viac požiadaviek a potrieb. Iste sa nájdu podnikavci z domácich zdrojov, ktorí si otvoria obchody. Umožníme im to, podporíme ich."
            Neprepukne masová hystéria a každý bude chcieť podnikať? "Toho sa neobávame – zákon ponuky a odbytu platí stopercentne. Vznikne iba toľko aktivít, koľko bude odbytu. Ľudia prídu na to, že za prácou nemusia cestovať a začnú intenzívnejšie pracovať doma. Keď vzniknú ďalšie služby, aj obce začnú lepšie vyzerať, súťažiť o zákazníkov, budú sa vyvíjať tlaky na vzhľad domov, záhrad, treba to len naštartovať."
            Podobne ako v Rakúsku, kde občianska kontrola existuje. To je pilotná myšlienka celého projektu. O dve desaťročia sa tvár slovenského vidieka zmení, musí sa zmeniť, o tom je Knieža Juraj hlboko presvedčený.

AZS - park v Hlohovci
Náladová jesenná fotografia Anglického parku
pod Hlohoveckým zámkom

            "Aj obnova cechov a remesiel záleží iba na odbyte. Preto sme hľadali región, kde by bol veľký a málo zachovalý kaštieľ. Aby tej práce bolo veľa. Tak sa uživí mnoho ľudí a dosť dlhú dobu. Ak bude chcieť kameňosochár, zámočník alebo drevorezbár na rekonštrukcii pracovať, bude sa musieť vybaviť, nakúpiť zariadenia, nástroje. Na tri mesiace práce takáto investícia nemá význam. Ale na niekoľko rokov? Bude si musieť pribrať a vychovať pomocníkov. A už ho máme tam, kde sme ho chceli mať," vysvetľuje Knieža Juraj Radziwill-Anoškin senior. Cechy u nás fungujú sporadicky, a tak by im AZS chcelo vytvoriť akúsi strechu - združiť ich, aby o sebe vedeli, mohli si požičiavať majstrov, ktorí budú učiť učňov a bolo by to výhodné pre všetkých. Okrem toho, členstvo v cechu zaväzuje aj k určitej serióznosti a kvalite práce.

            "My ľuďom vytvoríme predpoklady, ale vnútorné hodnoty si ľudia vytvárajú sami," pokračuje Knieža Juraj mladší. "Poďme do obyčajnej obce - čo tam nájdeme? Domy jeden ako druhý, šedivý priemer. Ľuďom chýba chuť, prostriedky, správny prístup. Niekde nemajú ani obligátnu krčmu! Postoj: "...my nemáme peniaze ... my sme na sociálej podpore... a kto by sem, prosím vás, chodil ...", a pod. je bežný. Radšej pracujú načierno, "bokovky", ku ktorým, aj dobre urobeným, sa pochopiteľne nehlásia... Preto plánujeme obnoviť cechy – treba len otvoriť ľuďom oči. Potrebný odbyt spustíme intenzívne rekonštrukciou kaštieľa. To sa vzťahuje rovnako na Oponice ako na Hlohovec."

            AZS predložilo miestnym zastupiteľstvám Zmluvu o zmluve, v ktorej prehlasuje, že jej podpísaním začne investovať – prácu i peniaze. Ráta sa s pomocou zahraničnej aristokracie: "Sto miliónov korún je veľký peniaz, ale keď tú sumu rozdelíte medzi stovku ľudí, už nie je taká hrozivá a nie je problémom ju získať. Ale musí existovať myšlienka, projekt, ktorý ich presvedčí, že peniaze nevydali nadarmo. Usporiadame vôbec prvý aristokratický bál v histórii Slovenska, konali sa vlastne len za Rakúsko-Uhorska. Pozveme aristokratické rody, významných podnikateľov, finančníkov – chceme, aby na vlastné oči videli, do čoho investujú."
            Počas nášho rozhovoru dorazila príjemná správa – Mestský úrad v Hlohovci práve zaslal svoj návrh na prevod Hlohoveckého zámku v prospech AZS. Zdevastovaný, s prepadajúcou sa strechou a zamrežovanými, porozbíjanými oknami - pamiatkou na časy, kedy slúžil ako polepšovňa. Projekt môže odštartovať.

JANA ONDRIŠOVÁ
Foto: archív AZS

AZS
© AZS, február 2006