AZS v médiách... Nový čas (2.7.2001)

Knieža Juraj má už 43 dvoranov
   
         Od soboty večera má Dvor Kniežaťa Juraja Radziwill-Anoškina už 43 dvoranov. Na návrh Aristokratickej rady Aristokratického združenia Slovenska Hlava združenia, Jeho Výsosť Knieža Juraj na slávnostnom zasadnutí v Hlohoveckom múzeu vymenoval deväť nových členov. Rovnako ako ich už skôr prijatí kolegovia, ako napr. Magda Paveleková, Božidara Turzonovová či Jozef Adamovič, všetci noví dvorania sľúbili svojmu kniežaťu (nie je hlavou slovenskej šľachty, je len Hlavou Aristokratického združenia Slovenska - teda tých ľudí, ktorí sa k združeniu prihlásili dobrovoľne a s dobrým úmyslom), že nesklamú dôveru jeho ani členov Rady. Ako nám prezradil Knieža Radziwill-Anoškin, všetci budú teraz musieť na sebe tvrdo zapracovať, pretože byť šľachticom vždy v prvom rade znamenalo tvrdo na sebe pracovať, odriekať sa, vidieť veci nie svojimi očami, ale očami tých, ktorí od neho závisia. Teda tak, aby ľudia mohli povedať: potrebujeme týchto šľachticov.

Mária Gregorová

AZS
© AZS, február 2006