AZS v médiách... Moment č. 9/2000 (2.3.2001)

Noví aristokrati

            V neobyčajnej atmosfére a v prítomnosti ľudí s modrou krvou prijímalo Aristokratické združenie Slovenska svojich nových dvoranov. V Zichyho paláci, "prenosnom" Kniežacom Dvore Kniežaťa Juraja Radziwill-Anoškina, sa novými členmi jeho dvora stalo štrnásť pozemšťanov, ktorí sa odteraz budú musieť správať ešte šľachetnejšie, veľkorysejšie a dôstojnejšie. Medzi dvoranov pribudli aj osobnosti našej kultúry - Božidara Turzonovová, Magda Paveleková a Jozef Adamovič. O humoristke Majde je známe, že má aristokratický pôvod, ktorý v minulom režime musela tajiť. O to viac považuje toto prijatie za určitú satisfakciu. V aristokratickom duchu vychováva aj svojich vnukov. Učí ich napríklad kultivovane stolovať či dodržiavať dané slovo.

AZS
© AZS, február 2006