AZS v médiách... International express č. 30/2000 (21.7.2000)

Aristokrat a herečka

            Malá, milá slávnosť ozdobila priebeh tohtoročného festivalu ART FILM 2000 v Trenčianskych Tepliciach - bola to prezentácia knihy Důvěrnosti Božidary Turzonovové. Sú to rozhovory s našou umelkyňou, spovedal ju známy český divadelný kritik, novinár, spisovateľ Aleš Fuchs. Kniha vyšla v Prahe vo vydavateľstve Faun.
            Táto malá slávnosť však mala dve dejstvá. V prvom bol hlavným aktérom Ladislav Chudík - prevzal Zlatý odznak Aristokratického združenia Slovenska a stal sa čestným členom AZS. Stalo sa to na podnet Kniežaťa Juraja Radziwill-Anoškina, ktorý je Hlavou spomínaného združenia. Napriek tomu, že Ladislav Chudík nemá šľachtických predkov, za jeho herecké umenie mu právom patrí prívlastok aristokrat... (Zďaleka nielen za to. Pozn. AZS.)
            Potom nasledovalo druhé dejstvo, v ktorom autor knihy a L. Chudík spoločne uviedli do života Důvěrnosti Božidary Turzonovové. (V skutočnosti celé podujatie zorganizovalo Aristokratické združenie Slovenska, pričom Knieža Juraj Radziwill-Anoškin sa stal "krstným otcom" knihy, ktorú pokrstili spolu s novým čestným členom AZS, majstrom Chudíkom. Pozn. AZS.)

Nina Litschauerová

AZS
© AZS, február 2006