AZS v médiách... Život č.12/2000 (13.3.2000)

Z listov - reakcia na článok "Som slovenský aristokrat" v Živote č. 8/2000

            Na základe článku "SOM SLOVENSKÝ ARISTOKRAT", uverejneného v časopise ŽIVOT č. 8/2000 v rubrike "Rozhovor", považuje Aristokratické združenie Slovenska (AZS) za potrebné upresniť a vysvetliť niektoré (dez)informácie v článku, ktoré nie sú v súlade s historickými faktami i pravidlami, ktorými sa aristokracia povinne dodnes riadi na celom svete.
             Rád je združením osôb, ktoré sú za určitým mravným účelom zhromaždené a viazané sľubom, že chcú svoj život usmerňovať podľa regulí určených v stanovách Rádu. Tu kompetencie Rádu končia. AZS chce zdôrazniť, že Rád ani jeho predstaviteľ nesmie vykonávať také funkcie či činnosti, aké prislúchajú jedine suverénovi aristokratického Dvora, napr. potvrdzovať, alebo dokonca udeľovať šľachtické tituly.
            Vyskytuje sa stále viac ľudí, ktorí sa snažia využiť nejasnosti a nedostatok informačných zdrojov vo svoj prospech. Využívajúc nevedomosť dôverčivých ľudí zakladajú rôzne "aristokratické" spolky, rády, či "kráľovské spoločnosti" a snažia sa uplatniť svoju nekompetentnú suverenitu. Pritom sačasto bez preukázania neoprávnene vydávajú za príslušníkov vyššej aristokracie, čo bežný neinformovaný človek nemôže odhaliť, preto to akceptuje. Po odhalení pravdy však utrpí celý aristokratický stav ďalšiu stratu dôvery verejnosti.
            Pokiaľ Rád začne dezinformovať, alebo nepodávať o sebe úplné a pravdivé informácie, dostane sa práve do tejto skupiny ľudí.
            Členovia Rádu nemusia byť len potomkovia šľachticov. Pokiaľ však chcú používať svoje tituly ako slovenskí šľachtici, mali by patriť ku Kniežaciemu Dvoru a byť členmi AZS, ktoré ako jediné vedie Šľachtické knihy a príslušnú medzinárodnú evidenciu šľachty. Zakladateľom AZS je suverénny kniežací rod, preto konštituovaný Kniežací Dvor umožňuje naplniť tento cieľ AZS.
            Kniežací Dvor, tak ako samotné AZS, je nadnárodnou inštitúciou. Konštituovaním Kniežacieho Dvora práve na Slovensku, vytvorilo AZS predpoklady na to, aby sa tu schádzala, vytvárala a rozkvitala moderná aristokratická spoločnosť na najvyššej úrovni, čím sa i Slovensko zapojí do renesančného procesu prebiehajúceho vo svete.

Bratislava, 28.2.2000

Knieža Juraj Radziwill-Anoškin
Hlava AZS


© AZS, február 2006