Adresa: 
(Address)  

Aristokratické združenie Slovenska
(Aristocratic Association of Slovakia)

Novosvetská 12 
811 06 Bratislava

(Slovak Republic)

Tel.: 
:  

e-mail: 

IČO (Org.-No):  

+421 / 2 / 544 12 107
+421 915 - 422 602

azs@tsa.sk

317 94 017

 

Banka: ČSOB Bratislava, číslo účtu (Account-No): 584 792 813 / 7500 (EUR)
  
IBAN: SK84 7500 0000 0005 8479 2813
SWIFT / BIC: CEKOSKBX


AZS bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 14.9.1998 pod č. VVS/1-900/90-14466


(c) AZS, máj 2022