Predstavujeme zaujímavé publikácie

Nová knižná publikácia:New book-publication:

STREDOVEKÉ ROTUNDY
NA SLOVENSKU
(OD 9. – 13. STOROČIA)
Martin Vančo

Publikácia je prvým systematickým
spracovaním
ranostredovekých rotúnd
nachádzajúcich sa v súčasnosti na území
Slovenska...

Viac informácií o knihe

MEDIEVAL ROTUNDAS
IN SLOVAKIA
(FROM THE NINTH UNTIL
THE THIRTEENTH CENTURY)
Martin Vanco

The publication is the first systematic
survey
of Early Medieval rotundas
on the territory of Slovakia...

Click here for more
information about this book.

Tieto stránky Vám venuje


ARISTOKRATICKÉ ZDRUŽENIE SLOVENSKA
(c) AZS 2001