ARISTOKRATICKÉ ZDRUŽENIE SLOVENSKA

Dobrovoľníctvo v AZS

            Dobrovoľníkom AZS môže byť každý, kto chce nezištne pomáhať pri dosahovaní cieľov AZS, pričom nechce byť viazaný členskými povinnosťami. K zaevidovaniu dobrovoľníka AZS postačuje jeho bezplatná registrácia v AZS. Na znak spolupatričnosti s AZS si môže (ale nemusí) zakúpiť patinovaný odznak AZS.
            Na základe registrácie potom AZS oslovuje dobrovoľníkov podľa aktuálnej potreby a ponúka im priamu účasť na jeho činnostiach.
            Dobrovoľníci AZS sú najpočetnejšou a obzvlášť potrebnou skupinou v rámci členskej štruktúry AZS a pre AZS predstavujú dôležitý článok prepojenia na verejnosť.

Ako sa zaregistrovať ako dobrovoľník AZS?

            Veľmi ci ceníme každú Vašu ponuku. Ak máte chuť stať sa dobrovoľníkom /-čkou AZS, dovolíme si poprosiť Vás o Vaše bližšie údaje:

Radi zodpovieme akékoľvek Vaše otázky.


(c) AZS, február 2004