Aristokratické združenie Slovenska

Venujme 2 percentá na šľachetnosť 2011

Milí priatelia, kolegovia, obchodní partneri, i neznámi dobrodinci!

            Vítame Vás v 10. ročníku kampane "Venujme 2 percentá na šľachetnosť". Tlačivo "Vyhlásenie" podávajú iba zamestnanci, ktorí sami nepodávajú daňové priznanie. Ostatné fyzické i právnické osoby vypĺňajú údaje priamo v daňovom priznaní.
   
    Tlačivo "VYHLÁSENIE" pre zamestanncov PDF nájdete TU, RTF nájdete TU
         
Potvrdenie o zaplatení dane nájdete TU.

            Veríme, že výsledok kampane nám pomôže v roku 2011 zahájiť v praxi program nášho vzdelávacieho centra - vzdelávacie kurzy PRESTIGE, určené pre budúcich džentlmenov a dámy. Program PRESTIGE má za cieľ prehĺbenie vzťahu človeka k človeku, ku kultúrnemu dedičstvu, je zameraný na zvýšenie úrovne spoločenského prejavu, vystupovania, správania sa, následné zvyšovanie sebadôvery a kultivovanosti osobného prejavu, osvojenie si zásad etiky, emočnej inteligencie, asertivity a z toho vyplývajúce zlepšenie vzťahov k okoliu, postupné zlepšovanie ľudskej spoločnosti. Program PRESTIGE je určený pre všetkých: pre deti, mládež i dospelých. 

Pre "nováčikov": o ČO vlastne IDE?
            Zákon Vám dáva možnosť určiť, kam pôjdu 2 % Vašej dane z príjmu. Môžete si vybrať niektorú neziskovú organizáciu, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom notárskom registri. Napríklad organizáciu, ktorej ciele obohatia aj Váš život. Život Vašich detí. 
            Keďže ide o už zaplatenú daň, takto vlastne ROZHODUJETE O ŠTÁTNYCH PENIAZOCH, nejde to z "Vášho vrecka", nič nestrácate.

Naším cieľom je získať Vás na "našu stranu", aby ste Vaše 2 percentá venovali na šľachetné ciele Aristokratického združenia Slovenska.

            Budeme obzvlášť radi, ak sa do našej kampane zapojíte aktívne: oslovte Vašich kolegov, priateľov, rodinu, známych, malé firmy i veľké podniky. Pošlite im o tom mail, rozmnožujte a rozdávajte materiál. 
            Presviedčajte, ak ste sami presvedčení o správnosti. Úspech kampane závisí len a len od množstva "darcov", známe "kvapka ku kvapke" tu platí obzvlášť.

            O výsledku kampane "Venujme 2 % na šľachetnosť" Vás budeme informovať na našej internetovej stránke v lete, kedy by daňové úrady mali zverejniť príjemcov. Vaše prípadné otázky nám môžete zasielať mailom, prípadne na adresu a telefón.

Teraz máte možnosť, rozhodnite sa! Aj iní sa už rozhodli.

Čo je to šľachetnosť? Keď niečo robíme nezištne. Keď zabudneme na otázku, "Čo za to?". 
Keď nečakáme odmenu. Vtedy sme lepší! Naozaj lepší než tí druhí.
Aj Vy môžete byť lepší! Začnite hoci tým, že nám pomôžete napĺňať naše ušľachtilé ciele.

2% sú anonymné. Nedozvieme sa, kto nám ich venoval. Veríme vo Vašu šľachetnosť.
Ďakujeme Vám za to !


Stiahnite a vytlačte si LETÁK PDF
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste nám pomohli v predchádzajúcich rokoch, i tým, 
ktorí sa zúčastnia tohtoročnej kampane a venujú svoje 2 percentá pre AZS !

AZS február 2011