Adresa: Aristokratické združenie Slovenska 
                
(Aristocratic Association of Slovakia)
                     Tel., fax: ++421 / 2 / 544 12 107
                 Novosvetská 12, 811 06 Bratislava  
               
e-mail: azs@tsa.sk
                
(Slovak Republic)                                                          IČO (Organization-No): 317 94 017

Banka: ČSOB Bratislava   SWIFT / BIC: CEKOSKBX
   číslo účtu
(Account-No): 584 792 813 / 7500 (EUR)    IBAN: SK84 7500 0000 0005 8479 2813


AZS bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 14.9.1998 pod č. VVS/1-900/90-14466


(c) AZS, február 2011