MAJÁLES v Domove sociálnych služieb
pre zdravotne postihnuté deti KAMPINO
- AZS sa dostalo cti oficiálne otvoriť slávnosť pri príležitosti 10. výročia KAMPINO - 

Knieža Dr. Ing. Juraj Radziwill-Anoškin,
 slávnostne otvára majáles

        V júni 2002 bol do kancelárie AZS doručený list z Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti KAMPINO, ktorým riaditeľka Domova, PHDr. Miluša Budayová, oslovila doyena AZS v rámci pripravovaného majálesu KAMPINA s prosbou o slávnostné otvorenie majálesu. Na základe listu Knieža Juraj jun. spolu s manželkou osobne navštívili pani riaditeľku, ktorá im pri tejto príležitosti ukázala celé zariadenie. 
        Kniežatá vyjadrili úprimnú radosť z pozvania na slávnosť a prisľúbili svoju účasť.
        V príhovore na slávnostnom otvorení majálesu Knieža Juraj vzdal úctu ťažkej a trpezlivej práci zamestnancov KAMPINA v tejto zabúdanej časti ľudskej spoločnosti.
        V záverečnej časti majálesu sa konal karneval, na ktorom sa, na veľkú radosť zamaskovaných detí, dostalo Kniežaťu cti odovzdať hlavnú cenu tomboly - veľkú tortu "KAMPINO".

Príhovor J. V. Kniežaťa Juraja Radziwill-Anoškina na slávnostnom otvorení majálesu:

        Vážené dámy, vážení páni, milé deti!

        Keď nás pani doktorka Budayová, riaditeľka domova sociálnych služieb KAMPINO, oslovila s myšlienkou, aby Aristokratické združenie Slovenska prevzalo nad ich tohtoročným majálesom duševnú záštitu, s úprimnou radosťou som sa ujal tejto príležitosti. Význam tohto podujatia je obzvlášť cenný už aj z toho dôvodu, že KAMPINO dnešným plesom oslavuje okrúhlych 10 rokov svojej existencie. Dovoľte mi pri tejto príležitosti povedať niekoľko slov.

        V dnešnej spoločnosti sa vyskytuje mnoho nedobrého. Honba za majetkom, konzumný spôsob života, závisť a zloba. Človek akoby zabudol na základné ľudské hodnoty, akými sú česť, úcta a láska. Akoby stratil vlastnú vôľu a celkom sa poddal neľútostným zákonom trhu.

        Pani Budayová nám ukázala, ako sa pracuje v ich zariadení. Tu je svet celkom iný. Na jednej strane vidíte nekonečnú trpezlivosť a úžasné odhodlanie zamestnancov, ktorí sa, napriek zúfalo nedoceňovanej námahe, snažia dostať zo seba čo najviac pre svojich zverencov. A sú tu deti. Nie obyčajné deti. Niektoré majú takmer tridsať rokov. Vidieť však toľko nevinnosti a úprimnosti pohromade, to vo vás zanechá naozaj hlboký dojem.

        Chcel by som použiť slová riaditeľky Akadémie Istropolitana, tu prítomnej pani Dušatkovej, členky nášho združenia. Kiež by sa dala zorganizovať pre dnešných novozbohatlíkov exkurzia v zariadeniach ako KAMPINO. Neverím, že by sa nepozastavili nad svojím doterajším životom a nezamysleli nad tým, či by nemohli aj oni niečím prispieť na dobro. A možno by sa úplne zmenili.

        Aristokratické združenie Slovenska, reprezentujúce náš Kniežací Dvor, má s domovom KAMPINO veľa spoločného. V oboch inštitúciách sa snažíme o vnášanie ľudskej dôstojnosti do života človeka. Všetkým, ktorí sa podieľajú na napľňaní akýchkoľvek šľachetných cieľov, patrí naša hlboká úcta a vďaka.

Vážené dámy, vážení páni, milé deti!
        Je mi cťou, že ako predstaviteľ Aristokratického združenia Slovenska môžem dnes, na tejto pôde, povedať nasledovnú vetu: POVAŽUJTE, PROSÍM, TENTO MAJÁLES ZA OTVORENÝ!


(c) AZS
Bratislava, október 2002